Guziki

Statystyka

statystyka odsłon stron

 • Zamówienia publiczne6037 odsłon
 • Strona główna4607 odsłon
 • Redaktorzy3866 odsłon
 • Dyrekcja1417 odsłon
 • Oferty pracy1415 odsłon
 • Zestaw programów i podręczniki1333 odsłon
 • Rada Pedagogiczna1293 odsłon
 • Budżet1288 odsłon
 • Status prawny1255 odsłon
 • Organizacja1238 odsłon
 • Przedmiot działalności i kompetencje1218 odsłon
 • Struktura własnościowa, majątek1216 odsłon
 • ePUAP1209 odsłon
 • Kontrola zarządcza1200 odsłon
 • Wewnątrzszkolne zasady oceniania1197 odsłon
 • Plany pracy1194 odsłon
 • Zarządzenia1191 odsłon
 • Rejestry, ewidencje, archiwa1188 odsłon
 • Samorząd Uczniowski1185 odsłon
 • Sposób załatwiania spraw1183 odsłon
 • Zasady naboru1173 odsłon
 • Tryb działania1173 odsłon
 • Rada Rodziców1161 odsłon
 • Instrukcja korzystania z BIP1149 odsłon
 • Strony usunięte1138 odsłon
 • Informacje nieudostępnione1116 odsłon
 • Statystyka1100 odsłon
 • Pracownicy Obsługi i Administracji207 odsłon
 • Uchwały198 odsłon